Op zoek naar wat betekent duurzaam?

 
wat betekent duurzaam
Betekenis duurzaam.
Wat betekent duurzaam? Hieronder vind je 7 betekenissen van het woord duurzaam. Je kunt ook zelf een definitie van duurzaam toevoegen. aansluitend op de behoeften van het heden zonder in de toekomst tot complicaties te leiden Groene energie is duurzaam omdat het niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde.
Wat is duurzaamheid? Informatieteksten Allesduurzaam De grootste Groene Bedrijvengids van Nederland.
Uit eten bij een adres op Allesduurzaam.nl betekent producten uit de streek, vegetarische gerechten ofwel het goede leven. Ga lekker op zoek naar restaurants en eethuisjes. De Duurzame Bedrijvengids in uw gemeente. Duurzame bedrijven vind je op Allesduurzaam.nl. Hoe maakt u uw producten en/of bedrijfsvoering groener? Wat is dat eigenlijk?
Kenniscentrum Duurzaam MKB Wat is duurzaam ondernemen.
Wat is Duurzaam Ondernemen. In de 21e eeuw staat u als ondernemer voor nieuwe uitdagingen. Het voortbestaan van uw bedrijf is niet langer alleen afhankelijk van een gedegen financieel beleid. Het is noodzakelijk dat u een goed bedrijfsrendement combineert met bescherming van het milieu, met het benutten van de talenten van de medewerkers en met een bijdrage aan de stabiliteit van de samenleving waarin u werkt. Duurzaam Ondernemen: milieu, medewerkers, maatschappij n rendement. Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie. Duurzaam Ondernemen wordt ook wel aangeduid met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO. Duurzaam Ondernemen betekent dat u milieuzorg integreert in al uw bedrijfsactiviteiten.
Gratis woordenboek Van Dale.
Je hebt gezocht op het woord: duurzaam. d uu rzaam bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: duurzamer, overtreffende trap: duurzaamst 1 lang durend 2 weinig aan slijtage of bederf onderhevig 3 het milieu weinig belastend: duurzame energiebronnen wind, zon, waterkracht enz.;
Duurzaam, wat is dat? Mens en Samenleving: Levensvisie.
Duurzaam consumeren is bewust consumeren Duurzaam consumeren is jezelf een bewuste houding aanmeten als het gaat om wat je koopt en waarom. Duurzaam consumeren d. Duurzame ontwikkeling van vastgoed Wanneer een bedrijf zich interesseert voor verduurzaming van de huisvesting, wil zij natuurlijk direct weten welke ingre.
Wat is duurzaamheid?
Wat is duurzaamheid? Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoet komt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Het gaat daarbij om meer dan alleen de zorg om het milieu. Een ontwikkeling is duurzaam als ook rekening wordt gehouden met economische, menselijke en sociale aspecten.
Duurzaam 13 definities Encyclo.
Duurzaam ontwikkeling van een proces: dat permanent kan worden toegepast omdat het de aarde niet uitput; van een product: dat gemaakt wordt met een productiemethode die in deze zin duurzaam is. Gevonden op http//www.encyclo.nl/lokaal/10846.: duurzaam bijv.naamw.Uitspraak: dyrzam van zaken wat lang blijft bestaan, met een lange levensduur Voorbeelden: duurzame energiebronnen, een duurzame relatie copy Kernerman Dictionaries.
Duurzaamheid Wikikids.
In het westen gebruiken we per persoon meer ruimte dan de aarde per persoon te bieden heeft. Dit betekent dus dat we aan één aarde niet genoeg zouden hebben. Zo zou een Nederlander bijna 4 aardbollen nodig hebben met zijn levenswijze. Dat is natuurlijk veel te veel! Je kunt zelf kijken wat jouw voetafdruk is op de site van WNF. Wat zijn de bedreigingen voor de aarde? Bedreigingen voor nu en in de toekomst zijn onder andere.: klimaatverandering als gevolg van uitstoot van broeikasgassen. verspilling van grondstoffen en zoet water. afval en schadelijke stoffen die in het milieu belanden. overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen. verdroging en verzuring van de bodem. uitbuiting en schendingen van mensenrechten. te grote verschillen in welvaart tussen mensen wereldwijd. Hoe kan je ervoor zorgen dat je duurzaam leeft?
Duurzame ontwikkeling Wikipedia.
Het respecteren van deze gebruiksruimte betekent dat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen blijven maken. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.
Definitie duurzaamheid duurzaamheidthema's.'
Definitie duurzaamheid duurzaamheidthema's.' De meeste Nederlanders zullen iets positiefs associëren met duurzaamheid, maar wat dit begrip nou betekent weten velen niet precies. Duurzaamheid is meer een concept dan iets heel concreets. Er zijn veel verschillende definities van duurzaamheid in omloop, die nogal uiteenlopen.
Duurzaam werken: wat is het en hoe doe ik het?
Niet alleen is duurzaam werken op langer termijn goedkoper, ook is het mens en milieuvriendelijker. Maar wat is duurzaam werken precies en hoe incorporeer je het in je bedrijfsvoering? Wat is duurzaam werken? Duurzaam werken is een nieuwe manier van werken waarbij niet alleen waarde wordt gehecht aan monetair kapitaal maar ook en juist aan sociaal en ecologisch kapitaal.

Contacteer ons