Meer resultaten voor duurzaam inkopen

 
duurzaam inkopen
De overheid en Duurzaam inkopen MVO Consultants MVO Consultants.
Duurzaam inkopen PIANOo. Agentschap NL heeft voor een selectie productgroepen duurzaamheidscriteria en informatiedocumenten ontwikkeld. Deze zijn te vinden op de website van PIANOo. PIANOo en het ministerie van Infrastructuur Milieu willen inkopers ondersteunen met handvatten voor professioneler duurzaam inkopen en.
Duurzaam inkopen Duurzaamheid Speerpunten Bouwend Nederland.
Ecorys concludeerde in een Ex post beleidsevaluatie Duurzaam Inkopen recent dat de aandacht voor Duurzaam Inkopen bij aanbestedende overheidsdiensten nog sterk kan verbeteren. Enkele punten uit het onderzoek.: Sinds 2010 is de duurzaam inkopen focus bij alle overheden gemiddeld met 42% afgenomen.
Eisen duurzaam inkopen niet ambitieus en motiverend Binnenlands Bestuur.
Er is jaarlijks minstens vijf miljoen euro extra nodig om op die manier duurzaam inkopen een impuls te geven. Producten nauwelijks duurzaam ingekocht. De Groene Zaak stelde tien provincies en tien grote steden vragen over duurzaam inkopen, van catering en ICT tot wegen, openbaar vervoer en energievoorziening.
Duurzaam inkopen CROW.
Duurzaam inkopen houdt in dat organisaties bij inkopen en aanbestedingen rekening houden met milieu en sociale aspecten. De duurzaamheidscriteria hebben betrekking op 45 productgroepen die door VROM zijn vastgesteld, waarvan vijftien voor de grond, weg en waterbouw. CROW heeft bepalingen gemaakt die kunnen worden opgenomen in uw RAW-bestek als het gaat om duurzaam inkopen.
Duurzaam inkopen De Groene Zaak.
Tweede Kamer onderschrijft noodzaak impuls duurzaam inkopen, artikel in FD 6-2-2015. Nederland verliest koppositie duurzaam inkopen, artikel in FD met interview De Groene Zaak 5-2-2015. Provincies en gemeenten halen 100 procent duurzaam inkopen niet, artikel op website Binnenlands bestuur met interview De Groene Zaak 3-2-2015.
Duurzaam Inkopen.
De Rijksoverheid vervult een voorbeeldfunctie ten aanzien van Duurzaam Ondernemen. Vandaar dat zij de doelstelling heeft al haar aanbestedingen duurzaam te gaan inkopen. Om ondernemers in de creatieve industrie te ondersteunen duurzaam te produceren, heeft de rijksoverheid op dit moment zogenaamde Milieucriteria vastgesteld.
Wat is duurzaam inkopen? Waarom is duurzame inkoop belangrijk? MKB Servicedesk.
Wil je ook slimmer inkopen? Het whitepaper Eerste hulp bij slim inkopen helpt je. Wat is duurzaam inkopen? Duurzaam inkopen betekent dat de diensten en producten die je inkoopt, voldoen aan duurzaamheidscriteria. Sinds januari 2010 koopt de Rijksoverheid alleen nog maar duurzaam in.
Duurzaam inkopen Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat voldoet al aan de 100% doelstelling door toepassing van duurzaamheidcriteria in de Grond, Weg en Waterbouwsector GWW. Voor de overige inkoopdomeinen informatieverwerking en ICT, kennis en bedrijfsvoering wordt hierbij zoveel mogelijk aangesloten en worden er aanvullende criteria opgesteld voor het betreffende inkoopdomein. De 4 inkoopdomeinen werken aan doelstellingen en actieplannen om duurzaam inkopen Rijkswaterstaat breed te bevorderen.
Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden Brochure Rijksoverheid.nl.
De publicatie bevat de volgende onderwerpen.: het is tijd voor duurzaamheid in Nederland.; duurzaam inkopen is een kwestie van samen willen en samen doen.; duurzaam inkopen en professioneel inkopen gaan uitstekend samen.; binnen de Europese aanbestedingsregelgeving bestaat voldoende ruimte voor duurzaamheid.;
Duurzaam Inkopen.
Meer informatie vindt u hier. Inkoop voor een duurzaam resultaat. LastModified_Dateformat i18n aic.article.ModifiedDate date'longDate.: aic.article.SiteTitle Article_Portal i18n aic.portalTitle aic.userIsAuthenticated? Article_BackToDashboard: Article_Portal i18n. De visie om onderzoek te gaan doen naar duurzaam inkopen maatschappelijk verantwoord inkopen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten.:
Scherpere afspraken over duurzaam inkopen Gemeente.nu.
Events ruimte milieu. Locatie: Home Ruimte Milieu Duurzaamheid Scherpere afspraken over duurzaam inkopen. Scherpere afspraken over duurzaam inkopen. Door Redactie Gemeente.nu op 8 december 2016 Duurzaamheid. Vertegenwoordigers van 62 overheidsorganisaties hebben vandaag hun handtekening gezet onder het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Contacteer ons